Hư Vô 9

Tác giả:

linh hồn tôi đã ngả nghiêng, muốn đổ
ai cứu dùm chỉ một khoảnh khắc thôi
ai chỉ dùm cho tôi một bến đỗ
để hồn đây hết ngơ ngác, ngậm ngùi

cõi lòng này đang dần hồi nức nẻ
rách nát nhiều giữa ngã rẽ cuộc đời
ai là người cứu vớt lấy lòng tôi
cho hoan lạc sẽ bồi hồi sống lại

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Hư Vô 9"