Hứa

Tác giả:

Hứa rồi
đến hẹn chẳng lên

nước mây
mây nước
trôi
miền cát khô

Ừ thôi
múc nước
sông hồ

tưới cho ướt
chớ đổ thừa
ta quên

Thảo luận cho bài: "Hứa"