Huế

Tác giả:

(Tặng Lê Văn Lân và Ngô Ðô)

Nối gót bạn hiền viếng cố đô
Hương giang phẳng lặng tựa như hồ
Trường Tiền mấy nhịp sao dài nhỉ
Tìm xuống Ðông Ba, em ở mô?

Nhà thuốc tây nhà bạn phải về
Một mình ta dạo chốn cung mê
Thái Hòa điện trước ta lên kiệu
Lần ra Thượng Tứ, em coi tê!

Bạn hỏi chiều nay dạo phố chăng?
Phú Văn Lâu, Bạch Hổ, Cửa Ngăn
Tóc thề gió nhẹ vương vào mắt
Choàng tay khẽ vuốt, em nói răng?

Ta dối bạn xuống đò một bữa
Ðàn Nam Giao, Bến Ngự tới chưa?
Ðây Ðập Ðá kia thôn Vĩ Dạ
Trăng sáng sông thơm, em lạ rứa!

Thảo luận cho bài: "Huế"