Huế

Tác giả:

Lắng nghe o hỏi

Bằng giọng ngọt ngào
Ngự Bình, Gia Hội
Tôi sẽ về đâu

Về đâu o nhỉ
Để thấy cố đô
Một thời tráng lệ
Sen nở đầy hồ

O cười e ấp
Nón lá nghiêng vai
Mùi hương bồ kết
Thơm tóc o dài

Chiều gần hết nắng
Chuông đổ từng hồi
Mắt o thầm lặng
Nhìn nước sông trôi

Mô, tê, răng, rứa
O nói lại đi
Vì có mấy khi
Tôi nhìn, nghe Huế

Thảo luận cho bài: "Huế"