Huế Buồn Chi

Tác giả:

Huế Buồn Chi

 Phạm Anh Dũng


thơ Hoàng Xuân Sơn


Trình bày:
Vân Khánh

Huế buồn chi Huế không vui
Huế o ở lại Huế tui đoạn đành
O đau sương khói một mình
Tui đi ray rứt Nội thành tái tê

Huế buồn chi tội rứa thê
Tình xưa nghĩa cũ ngó về tựa nương
Huế ơi mộng tới đường trường
Kim Luông Vỹ Dạ dòng Hương có còn

Trèo tình lên núi mà thương
Cỏ hoa chất ngất phố phường ở mô
Huế chừ cách mấy triệu o
Mưa qua cửa Thượng chiều co bến Thừa

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
CD DẠ QUỲNH HƯƠNG, Tình Ca Phạm Anh Dũng
17 bài nhạc phổ thơ Đinh Hùng, Phạm Ngọc, Vương Ngọc Long, Trần Ngọc, Hoàng Xuân Sơn, Hùynh Nguyễn Thanh Tâm, Thơ Thơ, Mỹ Ngọc, Hồng Khắc Kim Mai và Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Quốc Dũng hòa âm
Phát hành do Mưa Hồng Music Production, 9531 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
Điện thoại:(714)531-7692

Xem video Huế Buồn Chi (Vân Khánh hát) Nguyễn Nam Sơn thực hiện video:
http://www.youtube.com/watch?v=JniZs79KdjM

 

Thảo luận cho bài: "Huế Buồn Chi"