Huế Đẹp Huế Thơ

Tác giả:

Huế Đẹp Huế Thơ

 Duy Khánh


Ballade

Huế đẹp Huế thơ ơi
Huế mộng Huế mơ
Hỏi rằng khi mô chớ chừ mần răng mà có Huế đẹp Huế thơ ơi
Huế mộng Huế mơ (Nhạc…)
Trường Tiền nghiêng nghiêng
tiếng dép Trị Thiên nghe não nuột đêm trường,
Tiếng ai sầu thương ôi xót xa bên dòng Hương,
Chừ xa rồi Huế đẹp của mình ơi !
Đường lên Nam Giao chừ mới thiệt là cao
Bao năm ni dài khoai sắn tấm thân còm cõi mần răng mà leo cho nổi
Ngự Bình với lại Nam Giao dốc chừ mới thiệt là cao
Đông Ba, Gia Hội quanh quanh đường vô Thành Nội gió dập mưa vùi
Người về ăn nói ngược xuôi,
hỏi chừ ai biết tin ai (Nhạc…)

Ơ … ơ … O ơi o, Xưa lên Kim Long xưa về Vỹ Dạ
Nón lá nghiêng nghiêng o cười thong thả
Áo o thì trắng quá nhìn không ra
Tại răng chừ áo cụt lại là mầu đen?
Ơ … ơ … Tiếng cười răng đã im lìm
Đi mô (mà) tất tưởi mắt nhìn ngược xuôi
Bài thơ côi nón mô rồi
Mái tóc thề thốt gọi mời cũng đi mô !
Huế đẹp Huế thơ ơi !
Huế mộng Huế mơ ơi!
Hỏi rằng khi mô chớ chừ mần răng mà có Huế đẹp Huế thơ ơi
Huế mộng Huế mơ (Nhạc…)
Trường Tiền nghiêng nghiêng
tiếng dép Trị Thiên nghe rờn rợn đêm trường
Tiếng ai sầu thương ôi xót xa bên dòng Hương chừ xa rồi
Huế đẹp của mình ơi,
Chừ xa rồi Huế đẹp của mình ơi!

Tham khảo : Duy Khánh, Tập 1 – Huế đẹp Huế thơ; Hoa Tình Thương xuất bản, 1989

 

Thảo luận cho bài: "Huế Đẹp Huế Thơ"