Huế Gió Và Mưa

Tác giả:

Ta về ghé giữa mùa đông Huế
nhìn vũng mưa sa, gió lạnh đầy
An Cựu người đi nghiêng gió rớt
Đông ba thuyền nhỏ cúi mưa bay
gió mưa về ngủ trên thành phố
nắng bỏ mùa đông với tháng ngày
Thượng Tứ gió lùa qua ngõ vắng
Vân Lâu mưa rụng lá hàng cây
Kim Long gió vọng hồi chuông sớm
Bến Ngự mưa sầu trên tóc mây
gió đuổi theo em vào lớp học
mưa giăng nỗi nhớ gởi phương này
gió qua Đồng khánh rung cành phượng
mưa nhắn lời thăm Quốc học đây
mưa gió mùa đông làm Huế lạnh
gió mưa tê cóng dấu tình say
mười năm về lại mùa đông Huế
cánh nhạn năm xưa tưỡng lạc bầy

Thảo luận cho bài: "Huế Gió Và Mưa"