Huế Mãi Trong Tim

Tác giả:

Huế Mãi Trong Tim

 Nguyễn Phú Yên


Phạm Hòa Việt


Nhịp 4/4 Điệu Slow Hợp âm Sol trưởng

Như tuổi thơ… vo tròn áo mẹ
Thuở học trò… Huế buộc tình tôi
Nay đi giữa… hai hàng phượng đỏ
Chợt thấy bâng khuâng… ngày tháng xa rồi

Sao thương quá… một thời con gái
Dẫu rêu phong… Thành nội xa mờ
Màu áo trắng… trắng cầu hai lối
Huế ân tình… chiếc nón bài thơ

Nay… xa Huế… nửa đời nhìn lại
Vẫn… nồng nàn… tình nghĩa anh em
Đâu tiếng hát… khung trời đại học
Huế xuống đường… một thuở đấu tranh

Yêu… quê hương… nên dòng sông mát
Chia… đôi bờ… để gọi tình em
Xa thì nhớ… gần chưa hiểu hết
Huế bây giờ… còn mãi trong tim…

Huế bây giờ… còn mãi trong tim…

Tài liệu tham khảo: Tập San “Áo Dài Huế” (Nhớ Huế – tập 3) Nhà Xuất Bản Trẻ 1999

 

Thảo luận cho bài: "Huế Mãi Trong Tim"