Huế Ơi , Bến Đợi

Tác giả:

Huế Ơi , Bến Đợi

 Khắc Yên


Về Huế đi em về với sông Hương núi Ngự
Về Huế đi em đây bến đợi bến chờ
Về Huế đi em ơ…… hơ…… hờ……
Nghe câu hò điệu lý mười thương nhớ nhớ thương
Thương thương ai lỡ bước qua cầu
Thương ai lơ lỡ lỡ bước qua cầu
Về Huế đi em nghe tiếng hò ai lắng đọng
Giọng nói thân thương ai buông nhịp tiếng đàn
Trầm mặc tương tư hư…… hơ…… hơ……
Trăng non chiều gọi gió thuyền ơi ngược bến Kim
Luông vấn vương Vỹ Dạ bóng ai chờ trăng Thu ngồi đợi đợi đợi…

 

Thảo luận cho bài: "Huế Ơi , Bến Đợi"