Hứng Giọt Mưa Kinh

Tác giả:


Bấy lâu hứng giọt mưa kinh.
Lau chùi cát bụi bám linh hồn nầy.
Bây giờ tâm được như vầy.
Nhờ mưa kinh rửa những ngày tháng qua.
 

 

Thảo luận cho bài: "Hứng Giọt Mưa Kinh"