Hứng Sầu

Tác giả:

Để anh hứng nhé gịot sầu
Đừng đong đầy giếng mắt sâu nhạt nhòa
Để anh cởi những thật thà
Cài lên tóc xõa làm quà van xin
Để anh góp nhạc vào tim
Góp thơ vài chữ góp tình vài trang
Để anh gởi vội cho nàng
Dăm ba ngôn tự cưu mang ý tình

DCCB

Thảo luận cho bài: "Hứng Sầu"