Hùng Vương

Tác giả:

Hùng Vương

 Thẩm Oánh


Bốn ngàn năm văn hiến
Nước Nam khang cường
là nhờ công đức Hùng Vương
Hoa gấm giang sơn này cùng chung đắp xây
bao thời hùng uy vẻ vang
Đời đời nhờ Hùng Vương đã vì quốc dân lập non nước này
Cho cháu con quây quần vẽ nên cơ đồ bền vững tới nay
Việt Nam bao sáng tươi
thề cùng bền gắng cương quyết xây nhà Nam
Đây cháu con Lạc Hồng từ Bắc chí Nam
Xin đoàn kết tâm đồng
Non nước Việt Nam nhờ Hùng Vương quyết thắng muôn năm
Dòng giống khang cường 

 

Thảo luận cho bài: "Hùng Vương"