Hương

Tác giả:

Hương

 Hà Phương Anh


Phạm Ngọc 


 

Ngày thay lá mới
xuân hồng câu thơ
mùa đang nắng gọi
môi cười hương  đưa

Lá xanh hoa chờ
chân vui cùng nhịp
áo đùa gió biếc
vạt luạ như tình

Gót nhỏ chân chim
khua bừng góc phố
này em nói nho?
đừng để nắng reo

Gom hết trời cao
mây xanh và gió
làm quà em đó
vừa một vòng tay

Đừng để gió bay
mấy mùa tóc rối
đừng đi quá vội
sẽ chiều – tím mây

Nỗi buồn ai hay
lời sông lời suối
chiều rơi hấp hối
Hồn tôi nắng đầỵ..

 

Thảo luận cho bài: "Hương"