Hướng Bóng Từ

Tác giả:

Hướng Bóng Từ

 ( chưa biết )


Một chiều xuân qua em với mẹ vui mừng đi

Đem hương với trầm vào chùa lễ Phật

Ngày nào em biết Đức Thế Tôn là ai

Nhưng mẹ bảo rằng Đức Phật muôn đời

Lòng em đang còn trẻ thơ ngây

Luôn vui hát ca vang trong trời mây

Rồi khi mẹ cùng em dâng hoa

Em hình dung thấy Đức Phật như sáng loà

Nghe tiếng kinh quên ưu phiền

Nghe chuông đồng lòng thảnh thơi

Niệm cầu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca

Hoà cùng lời kinh khói hương tỏa xa

Rồi từ hôm ấy em nhớ luôn bao hình dung

Trang nghiêm Đức Phật hào quang sáng dâng

Và lòng em mơ ước mong cho ngày qua

Mau mau đến ngày vía Phật đi lễ Chùa 

 

Thảo luận cho bài: "Hướng Bóng Từ"