Hương Ca

Tác giả:

Hò ơi! Ai lên đốn củi Nam Hòa
Nhớ mang cá mắm của miền Thuận An
Sông Hương với núi Ngự Bình
Núi sông sóng nước đượm tình nước non

Sông Hương nước chẩy đôi bờ*
Trường Tiền nối nhịp đoàn viên nỗi niềm
Nàng tiên xứ Huế mộng mơ
Trường Tiền mấy nhịp nên thơ có nàng

Trên sông dòng nước lững lờ
Thuyền ai qua bến nên thơ tuyệt trần
Thuyền chiều tựa cảnh thần tiên
Trường Tiền đến chốn Bồng Lai gặp nàng

Trên sông sóng nước hững hờ
Nghe câu ca Huế thắm tình cố đô
Thuyền ai lướt bến về mô?
Bao Vinh, Vỹ Dạ đôi dòng biển khơi

Thuận An tới bến hoàn ca
Hết câu mái đẩy chạnh lòng cố nhân
Tiều phu ngư phủ đôi niềm
Nam Hòa cửa Thuận hương ca ngút ngàn.

*Thượng nguồn sông Hương có hai nhánh sông, sông Tả Trạch và sông Hữu Trạch.

Thảo luận cho bài: "Hương Ca"