Hương Cau

Tác giả:

Hương Cau

 Dương Thụ


 

Hương cau, gió đưa mùi hương cau,
Ướp sương lạnh đêm thâu,
Ngát thơm vườn sau
Bâng khuâng cơn gió vừa đi qua,
Câu hát vừa đi qua, man mác trời xa.
Gió sớm nay có vội vàng cuốn bay thoáng nồng nàn
Chút hương sớm nhẹ nhàng
Để em sớm nay hát một mình,
Có chăng chút duyên tình
Biết ai cũng một mình
Cùng em vấn vương nhớ mùi hương tháng ba vẫn còn thơm,
Tháng tư hết mùa xuân, càng thơm ngát mùa xuân
Vẫn ngát mùi hương cau.

 

Thảo luận cho bài: "Hương Cau"