Hương Cốm

Tác giả:

Hương Cốm

 Ngọc Khuê


Ta vụng dại trước mùa thu,
trước mùa thu tràn hương cốm
Gió lơ mơ, mây trắng lơ mơ
tháng chín sông Hồng nước đỏ
lá sen xanh cốm sữa đầu mùa
Ta vụng dại cả mùa thu năm trước
Tuổi thơ ta hun hút đâu rồi
Bờ đê ấy, con cườm cườm ấy,
tít mù xa ở phiá cuối trời
Em giữ lại mùa thu hương cốm
Em giữ lại màu xanh chiếc lá
Ta ước gì tuổi thơ mãi mãi
Tâm hồn ta bằng hương cốm quê
Ta ước gì già còn thơ bé
Tâm hồn thu bằng hương cốm quê
Hương cốm quê
Hương cốm quê hồn thu Hà Nội ơi
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi sắc thu ơi
Sắc thu ta mến yêu nghìn năm Hà Nội
Hà Nội ơi….

 

Thảo luận cho bài: "Hương Cốm"