Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Tác giả:

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa – Hướng Dẫn Ghi Sổ Kế Toán Theo Các Hình Thức Kế Toán, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính 2011

Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách thuế, Tiến sĩ Hà Thị Ngọc Hà, Vụ phó Vụ chế độ kế toán đã biên soạn cuốn sách ” Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2011 “

38526_45069

Nội dung cuốn sách gồm có 13 chương, 2 phụ lục:

Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương II: Kế toán vốn bằng tiền

Chương III: Kế Tài sản cố định

Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ

Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa

Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư

Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng

Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Chương XIII: Báo cáo tài chính

Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán

Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TS. Hà Thị Ngọc Hà
  • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
  • Nhà phát hành: Kinh Đô 2
  • Mã Sản phẩm: 8935206505559
  • Khối lượng: 814.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Ngày phát hành: 2011
  • Số trang: 536

Thảo luận cho bài: "Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa"