Hương dậy đất

Tác giả:

Chim hót vòm xanh, hương dậy đất,
Hôm nay vũ trụ mở huy hoàng
Đi ra hoa bướm không tin trước,
– Sực nhớ đêm rồi đã ngủ lang.
1940

Thảo luận cho bài: "Hương dậy đất"