Hương Lòng

Tác giả:

Valentine chẳng có hoa
Không thiệp cũng chẳng có quà tặng em

Đôi vần lục bát êm đềm

Vượt qua sông, biển, ghé thềm nhớ mong

Nhỏ nhoi một chút hương lòng

Thắp lên ngọn nến trong phòng canh khuya

Trang nghiêm thành kính nguyện thề

Hiến dâng hạnh phúc tràn trề cho nhau

Vượt không gian, nối nhịp cầu

Yêu thương tím mãi sắc màu thủy chung.

14/02/2006

Nắng Xuân

Thảo luận cho bài: "Hương Lòng"