Hướng Phật Đài

Tác giả:

Hướng Phật Đài

 Lê Mộng Nguyên


Đây đoàn thanh niên xông pha không sờn gió sương
Soi đường cho bao sinh linh đớn đau trần thế
Ta đoàn thanh niên hy sinh đem nguồn vui sống
Chóng cho muôn người hoàn toàn vượt đời lầm mê
Xa xăm muôn trùng nghìn bước đi
Vang vang chân trời lời Từ Bi
Ta vì Đạo mà tiến lên
Quyết vì người nào có quên.
Thanh niên ơi!
Không nề khó khăn
Nhớ lấy rằng bao người trông ngóng
Chúng ta gieo rắc khắp nơi mùa xuân
Thanh niên ơi!
Vì Đạo tiến lên
Cúi xin Phật chứng tri lòng ai
Theo gương Ngài hồn thắm nào phai.

 

Thảo luận cho bài: "Hướng Phật Đài"