Hương Quê Tình Khúc

Tác giả:

Hương Quê Tình Khúc

 Nguyễn Tấn Hưng


Ðồng xanh, cùng chung sức ta vun cấy trồng
Ruộng sâu, tay nắm tay ta cùng một lòng
Ngày mai, thơm bát cơm toàn dân ấm no
Khắp nơi, vang tiếng hát với bao tiếng cười

Hò ơi, chị cấy lúa anh lo luống cày
Còn em, chăn lũ trâu trên đồng cỏ dại
Cùng nhau, ta đấp xây miền quê mến yêu
Ðó đây, bao mái tranh ấm êm sum vầy

Mùa lên, anh em ơi
Ngoài kia, con mưa rơi
Tình quê, sao chơi vơi
Việt Nam, quê hương tôi
Ðồng quê, nơi trong nôi
Ngàn năm luôn xinh tươi
Bàn tay ai chăm lo
Biết bao nhiêu khổ cực của nông dân ta!

Hò ơi, mùa lúa chín đôi ta cấy trồng
Này em, cơm nước xong ra ngoài ruộng đồng
Ngày vui, trong nắng mai gặt bông lúa thơm
Góp công, xây đấp cho nước non thanh bình

Diễm Châu và Quốc Dũng trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Hương Quê Tình Khúc"