Hương Rừng

Tác giả:

Hương Rừng

 Vũ Hoàng


Hoa


Khi cơn mưa trở về
rừng cây như trên lại
Gió tìm chim trên mái
TRên ngàn chiếc lá xanh

Giọt mưa cứ long lanh
Rơi đều trên ghềnh đá
Con chim nào rất lạ
Gọi chiều về mênh mang

Qua những lối mòn xưa
Nhớ bao mùa mưa cũ
Lán tranh ru giấc ngủ
Cơn mưa về cho dịu nỗi chờ mong

Anh như rừng cây xanh
Áo xanh màu lá mới
Chiều mây tím bâng khuâng
Nghe mưa rừng ngất ngây…
Nghe mưa rừng nhớ thêm
Nghe mưa rừng nhớ thêm

 

Thảo luận cho bài: "Hương Rừng"