Hương Thề

Tác giả:

Hương Thề

 Nguyễn Hiền


Hoàng Ngọc Liên


Hoa lá ôm sương vào gối mộng
Chập chờn giãi bóng dưới trăng khuya
Hương đêm trở giấc nghe lời gió
Thầm thỉ cùng trăng chuyện ước thề

Hà Liên Tử

Hoa lá nghiêng nghiêng ngả bóng thềm
Trăng vàng le lói lướt sông đêm
Rèm mi chờ mộng còn thao thức
Sương lạnh ngoài hay bên má em ?
Trăng rớt song thưa lá ánh vàng
Nghe hồn trăng lướt khắp không gian
Niềm tin chờ đẹp tình sông núi
Hương thề mùa xưa dâng chứa chan
Rung rinh gió lạ qua rèm !
Tiếng tơ trầm lắng ước nguyền tình xưa !
Đem vần điệu ghép đàn thơ
Sắt son sưởi ấm tim thờ tháng năm
Qua ánh trăng khuya ngỡ bóng ai
Chiến trường xuống ướt đôi vai
Người đi thầm hẹn mùa hoa thắm
Trăng đẹp tình thơ ngất ngây

 

Thảo luận cho bài: "Hương Thề"