HƯƠNG THU

Tác giả:

Một buổi thu về mây tản mạn
Chiều, quay lưng lại thấy bóng mờ

Ô hay sông nước vô tình cạn

Dẫu cuộc phù sinh thảng thốt chờ

Chân bước dần theo con giốc nhỏ

Mà nhớ thu về trên lối xưa

(Suối tóc thậm thoài, đôi mắt đỏ

Khi nắng chiều rụng xuống lưa thưa)

Chiều ra sông vắng nhìn mây nước

Nghe những tàn phai hiển hiện về

Hồn trên gợn sóng, bay theo lá

Trộn lẫn thời gian chút não nề

Ai viết lời ca vương áo tím

Cho đời vàng vọt bóng chiều thu

Soi gương đã thấy đầu sương điểm

Dẫu biết tình cũng chỉ phù du

Từ buổi ra đi chẳng hẹn về

Trong lòng đoài đoạn nhớ thương quê

Nhớ sân hoa cúc vàng, thu đến

Nhớ dáng liêu trai cuối nắng hè

Chiều nay lòng bỗng bâng khuâng lạ

Ai gọi mùa thu dĩ vãng đâu

Trời ơi nỗi nhớ cùng khắp cả

Phủ lòng sông cạn nước, đục ngầu

Thảo luận cho bài: "HƯƠNG THU"