Hụt tay

Tác giả:

Chóng mặt vách nhìn vực tim hun hút
Tay e mi chớp hụt rủi ro tình.

Thảo luận cho bài: "Hụt tay"