Hữu cảm 有感 • Có cảm xúc

Tác giả:

Tam niên Lĩnh Hải tác thi tù,
Thân thế gia bang lệ bính lưu.
Tinh Vệ hồn cô sa chử đoạn,
Đỗ quyên huyết ảm Thục sơn  u.
Thân bằng thu diệp phong tiền vũ,
Thư kiếm thanh bình thủy thượng phù.
Tự tiếu đan tâm hoàn bất tử,
Ngô thành dạ dạ vọng Nam ngưu.

 

Dịch nghĩa

Ba năm làm thơ tù ở đất Lĩnh Nam
Nghĩ đến thân thế nước nhà thì rơi nước mắt.
Bơ vơ hồn Tinh Vệ gãy gục trên bãi cát
Ảm đạm máu chim quyên u sầu ở non Thục
Thân nhân bạn bè như lá mùa thu bay múa trước gió,
Tấm thân thư kiếm như cánh bèo xanh trôi nổi trên dòng nước.
Tự cười vui vì còn tấm lòng son bất tử,
Đêm đêm từ thành Ngô (Trung Hoa) dõi nhìn về sao Nam ngưu (đất Việt).

 

Thảo luận cho bài: "Hữu cảm 有感 • Có cảm xúc"