Huyền Thoại Đất Phương Nam

Tác giả:

Huyền Thoại Đất Phương Nam

Tiểu thuyết Huyền Thoại Đất Phương Nam của tác giả Lê Thành Chơn là một cuốn sách nói về Cao Triều Phát. Ông là một hiện tượng hiếm có, ông vừa là một đại điền chủ, vừa là một trí thức lớn, một lãnh tụ tôn giáo có hàng trăm ngàn tín đồ.
Ông là một con người mang trong mình một phần dòng máu Hoa nhưng ông coi Việt Nam thực sự là Tổ quốc của mình, suốt cuộc đời ông, cống hiến của ông cho đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo là vô cùng quý báu, đem lại sức mạnh tinh thần cho cuộc kháng chiến của dân tộc ta trong thời kỳ đầu ở Nam bộ. Ông đã từ bỏ cuộc sống sung sướng và hưởng vinh hoa phú quý để theo cách mạng, hiến toàn bộ ruộng đất, tiền bạc cho kháng chiến.
7454_p13488
Cuốn tiểu thuyết của Lê Thành Chơn, phản ánh cả cội nguồn cùng hành trang của Cao Triều Phát, một người cách mạng, một nhà yêu nước, một đảng viên cộng sản.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Lê Thành Chơn
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Nhà phát hành: Phương Nam
  • Mã Sản phẩm: 893200010269
  • Khối lượng: 550.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 06/2002
  • Số trang: 482

Thảo luận cho bài: "Huyền Thoại Đất Phương Nam"