Huyền thoại tình yêu

Tác giả:

Ghi bên hòn Trống Mái

Xin đừng cười người sống KHÁT tình yêu
Khi kẻ chết còn biến thành TRỐNG MÁI
Tình yêu là gì? Sao ngàn năm vẫn mới
Biển bạc đầu còn đội sóng kiếm tìm nhau…

Những chuyện đời đen bạc sẽ quên mau
Chỉ tình yêu là tạo nên truyền thuyết
Chỉ tình yêu là tạo nên cái đẹp
Sừng sững giữa trời TRỐNG MÁI mãi còn đôi…
Nguồn: Biển đêm/ NXB Văn học, 1996.

Thảo luận cho bài: "Huyền thoại tình yêu"