Huyền Trân Công Chúa

Tác giả:

Huyền Trân Công Chúa

 Nguyễn Hiền


Ngâm thơ:
Thèm ở lại non sông với chàng
Hai châu Ô, Lý một Huyền Trân
Đường sang Chiêm Quốc…rời chân núi lạ
Nghẹn khúc từ ly biệt cố nhân…

[Slow]

Ngày xưa có nàng Huyền Trân Công Chúa
Giữa lúc xuân thì
Đang độ thắm tươi mặn nồng
Đành lòng ra đi
Ôm một mối tình ban đầu
Ô, Lý hai châu
Duyên nợ phấn son về đâu
Thuyền quyên má hồng vì yêu quê hương
Đáp tiếng non sông
Xa một mối tình chung
Dù ngàn sơn khê
Vẫn mơ đến ngày sum vầy
Muôn dặm xa xôi
Biệt ly người ơi…từ đây
Duyên kia lỗi hẹn thôi biết bao giờ
Tìm lại nhịp đàn yêu thương
Kinh kỳ hoàng hôn in bóng
Yêu ai trót nặng lời thề chưa phai
Vẫn một lòng son sắc hoài
Dù nổi trôi kiếp hoa rơi
Muôn chim tiễn nàng công chúa lên đường
Vượt ngàn trùng dặm quê hương
Thanh bình khỏi cơn chinh chiến
Giang san cách trở miệt mờ cô liêu
Bóng nàng nhòa theo bóng chiều
Mà lòng con mang niềm yêu

(Trích trong CD Hoàng Oanh 5 chủ đề “HÒN VỌNG PHU” do Hoàng Oanh Productions)

 

Thảo luận cho bài: "Huyền Trân Công Chúa"