Huyết Hoa

Tác giả:

Hồn bạch trĩ bâng khuâng tìm nước cũ

Tìm cột dài , mậm ngắn núi Viêm Phương
Tìm nắng mưa bầu đoàn loài một tổ
Đậu cành Nam đèo đẵng rũ đau thương

Hồn tài tử vơi đầy ngụ oan khổ
Khúc đoạn trường nên tuyệt cổ văn chương
Một tấm son chút trinh này gột rửa
Chót đèo bồng tình cố quốc tha hương .

Hồn cô nghiệt ngoài khơi trong bến Ngự
Dẫu tái sinh hữu hạnh dạ còn vương
Cán Long Tuyền mài sương hàn Đỗ Vũ
Tấm lòng người vong quốc chết đau thương .


quốc chi sĩ
huyết chi hoa

Trời bó mãi , đất bó mãi không tha
Năm năm mây bạc , đầu bạc chẳng già
Quả tim đúc lại , nhủ cho ngàn biển
Vô tình vẫn mãi , hữu tình không tha !

Hận lòng như gió thổi , thổi đời thuở
Sự nước non dài , dài cả một ta . 

Thảo luận cho bài: "Huyết Hoa"