Hùynh Hoa Tỉu

Tác giả:

Có người mơ cõi hoa vàng
Đông Ly quân tử bên hàng giậu thưa
Chén huỳnh hoa tửu ai đưa
Mềm môi uống cạn cho vừa cố nhân
Hoa vàng trong nắng rưng rưng
Thiên thu ta có những lần yêu nhau

Thảo luận cho bài: "Hùynh Hoa Tỉu"