I Started A Joke – Đời Như Trò Chơi

Tác giả:

http://www.youtube.com/watch?v=Dq6YmSVAOG8
1.
Lúc – trò chơi bắt đầu
Mình cười đầy kiêu hãnh – bước – ngạo – nghễ
Giữa dòng – nước mắt người
Có ngờ đâu – ta đang cắt – tim – ta

2.
Khóc – mình ta giữa ngàn
Trò cười đời quen thói – bao – lời – chê
Để mình đau – riêng lấy mình
Bởi trò chơi – ta đã khơi

ĐK:
Ngắm – trời qua kẽ tay
Nằm đau giữa mây – mù không lối vui
Lằn roi – tự ta quất hằn
Lời đau nhói mình – lời nào ta đã từng

3.
Từ lúc – trò chơi hết giờ
Mộ phần chờ – ta – yên – giấc – ngàn – thu
Có gì đâu – ai vẫn cười !
Có gì đâu – nắng vẫn tươi !

ĐK:
Ngắm – trời qua kẽ tay
Nằm đau giữa mây – mù không lối vui
Lằn roi – tự ta quất hằn
Lời đau nhói mình – lời nào ta đã từng

4.
Rồi hết – trò chơi đã tàn
Tàn cuộc rồi  mới khóc : ai – cần – ta ?

Vắng mình ta – mây vẫn bồng – trăng – vàng !
Vắng mình ta – hoa vẫn ngóng – xuân –  sang !
Vắng mình ta – đâu  ai – thương – ai – nhớ – ai –  mong – chờ ???

Sài Gòn 07/08/2012
Leaqua

bài gốc

I Started A Joke
The Bee Gees

I started a joke, which started the whole world crying,
But I didnt see that the joke was on me, oh no.

I started to cry, which started the whole world laughing,
Oh, if I’d only seen that the joke was on me.

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
And I fell out of bed, hurting my head f-rom things that Id said.

Til I finally died, which started the whole world living,
Oh, if Id only seen that the joke was on me.

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
And I fell out of bed, hurting my head f-rom things that Id said.

til I finally died, which started the whole world living,
Oh, if Id only seen that the joke was one me.

Thảo luận cho bài: "I Started A Joke – Đời Như Trò Chơi"