If You Leave Me Now – Chicago – Nếu em xa anh

Tác giả:

Chicago


Danh Sách Các Bài Nhạc Lời Việt Leaqua

Trang blog của Leaqua

http://www.youtube.com/watch?v=Mf85QZsh7TY

1.
Còn lại đây trống vắng
Sợ em rồi mai chợt đi
Từng đêm thức trắng
uh uh uh uh xin-
đừng đi nhé người ơi !

2.
Cuộc tình mình sao đắng ngắt
Vội chi người mang tình đi
Lòng Anh héo hắt

uh uh uh uh thôi ,
đừng đi nhé người ơi !

uh uh uh uh Anh
một đời yêu Em,bé ơi !

ĐK 1:
Từng câu thơ mình dệt ái ân tìm đâu thấy?
Đời này có mấy ai yêu như ta đắm say

Đường xa – tim ngập ngừng bước quay về bỗng khó
Quay lưng chỉ có tiếc thương – lỡ mất nhau

Lời cho nhau hôm nay nghe xa cách thật rồi
Còn đây nỗi đau không  nguôi…

ĐK 2:

Tìm nhau trong đời nào dễ đâu , tình ta đó!
Tội gì phải mất mãi nhau cho đớn đau?

Đường xa – tim ngập ngừng muốn quay về cũng khó
Quay lưng chỉ có tiếc thương – ta mất nhau

Lời cho nhau hôm nay nghe khô đắng ngần ngại
Tình đầu dễ đâu phôi phai…

3.
Cuộc tình mình sao đắng ngắt
Vội chi người đi
Mình Anh ngồi đây héo hắt

uh uh uh uh thôi,
đừng đi nhé Người ơi !

uh uh uh uh
Em đừng bao giờ xa rời Anh ,em yêu nhé!

uh uh uh uh thôi ,
đừng đi nhé Người ơi !
Có Em bên Anh
Đừng bao giờ xa rời Anh ,Em yêu nhé!

Bài hát gốc

Chicago – If You Leave Me Now

If you leave me now, you’ll take away the biggest part of me
Uh uh uh uh no baby please don’t go
And if you leave me now, you’ll take away the very heart of me
Uh uh uh uh no baby please don’t go
Uh uh uh uh girl I just want you to stay

A love like ours is love that’s hard to find
How could we let it slip away
We’ve come too far to leave it all behind
How could we end it all this way
When tomorrow comes and we’ll both regret
The things we said today

A love like ours is love that’s hard to find
How could we let it slip away
We’ve come too far to leave it all behind
How could we end it all this way

When tomorrow comes and we’ll both regret
The things we said today
If you leave me now, you’ll take away the biggest part of me
Uh uh uh uh no baby please don’t go
Uh girl, just got to have you by my side
Uh uh uh uh no baby, please don’t go

Thảo luận cho bài: "If You Leave Me Now – Chicago – Nếu em xa anh"