Jacques Brel

Tác giả:

Đừng rơi anh
J.Brel

Đường ngẩn ga ngơ mùa ngợ
Đồng hồ một kim
nạng gỗ số chờ,
J.Brel: ca sĩ kiêm nhà thơ nổi tiếng người Pháp, gốc Bỉ, thế kỷ XX

Thảo luận cho bài: "Jacques Brel"