JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

Tác giả:

Đây là 1 câu chuyện vui vẻ giữa Tiểu Hoàng đế và Hoàng Thúc của hắn.

Tiểu hoàng đế: “Tiểu thúc… Ta, ta không dám ngủ một mình…”

Vương gia hừ lạnh: “Không có tiền đồ!”

Thảo luận cho bài: "JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn"