Kawabata

Tác giả:

Xứ trắng
Thân trăng chữ
Bướm anh đào
Kawabata: Nhà văn lớn người Nhật.Noben 1968.Tác giả”Xứ tuyết” đầy chất thơ.

Thảo luận cho bài: "Kawabata"