Kẻ Chịu Chơi

Tác giả:

Ta đứa trẻ chơi đùa cùng nhật nguyệt
Nằm lim dim bên bãi cỏ bờ sông
Thấy thương yêu một thế giới đại đồng
Con cá nhỏ đớp vầng trăng ẩn hiện

Thảo luận cho bài: "Kẻ Chịu Chơi"