Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên

Tác giả:

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên

Nguyễn Phúc Nguyên tuy không phải là nhân vật thật lỗi lạc, nhưng có lẽ ông chính là con người xây dựng miền Nam thành một miền tự trị. Thân phụ ông là Nguyễn Hoàng có công khai phá, nhưng ông mới là người thực thi. So với các Chúa Nguyễn khác ông thực là nhân vật tiên phong, xuất sắc, ở phần kết luận sách này bàn về vấn đề đó.

26262_32731

Mục lục:

Lời nói đầu

Chương 1: Lời dặn lúc lâm chung

Chương 2: Cầm quyền trị nước

Chương 3: Duyên ngoạ long

Chương 4: Phân tranh đối trọng

Phụ lục 1

Phụ lục 2: Chúa sãi và Đào Duy Từ mối duyên tôi hiền chúa sáng

Lời kết

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Bích Ngọc
  • Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
  • Nhà phát hành: Đông Tây
  • Mã Sản phẩm: 8935077058338
  • Khối lượng: 170.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 01/2009
  • Số trang: 164

Thảo luận cho bài: "Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên"