Kể Lai Lịch (1)

Tác giả:

Cũng võng cũng dù
Cũng hèo cũng quất (2)
ăn, cậu cũng “thời”
Ngủ, bà cũng “giấc” (3)
Tháng rét quạt lông
Mùa hè bít tất.
Tráp tròn sơn đỏ, bà quyết theo trai ;
Điếu ống xe dài, cậu đành lễ phật.
Tai gài ngọn bút, anh kia dòng tịch sĩ xuất thân (4)
Lưng giắt thẻ bài, chú nọ loại lính tuần được đất. (5)
Hai cậu con đóng vai ấm tử, lối bếp bồi cậu cũng như nhau
Đôi đức bà lên mặt phu nhân, ngón đĩ thoã bà nào cũng nhất .
Nhất tắc mộ sư mô chi cực, nay chùa này mai chùa khác,(6)
mở lòng từ tô tượng đúc chuông ;
Nhất tắc ham chài lái chi khu, lên mành nọ xuống mành kia, (7)
che miệng thế đong dầu rót mật.

Thế mà:

Bà vẫn nghênh ngang,
Cậu càng phong vận.
ý hẳn cậu còn tuổi trẻ, tính hãy thơ ngây
Quái thay bà đã về già, cũng còn lẩn thẩn …[/blue]

(1) Hai nữ nhân vật thành Nam Ðịnh, vợ các quan lớn, goá chồng, thường ăn diện rất xa hoa và cho con trai cũng ăn diện như thế. Hai bà này có tính cách và nhiều hành vi giống với bà Phó Đoan (Số đỏ).
(2) Hèo, quất : trang bị của lính hầu kiệu.
(3) Lối nói “sang” của giới quí tộc.
(4) Tịch sĩ: nho sĩ .
(5) ý nói ông quan xuất thân chỉ là lính tuần.
(6) Mộ sư mô chi cực : “rất mực mộ sư mô”. Tác giả chơi chữ : “cực” để đọc trệch . . .
(7) đại ý là một nguời thì ham chơi lái buôn thuyền (chỉ mụ Bố Cao)

Thảo luận cho bài: "Kể Lai Lịch (1)"