Kẻ Ở (Mai Chị Về)

Tác giả:

Kẻ Ở (Mai Chị Về)

 Cung Tiến


Thơ Quang Dũng


Trình bày:
Lệ Thu

Tempo di quasi Slow rock
4/4

Mai chị về em gửi gì không?
Mai chị về nhớ má em hồng.
Đường đi không gió lòng sao lạnh (ờ ơ ớ….)
Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong.

Quê chị về xa mù dặm xa.
Rừng thu chiều xao xác cánh gà.
Hoa rơi khắp lối sương muôn ngả
Ngựa lạc rừng hoang qua lướt ( ư ừ) qua.

Ngựa chị dừng bên thác trong veo.
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo.
Nơi đây lá giạt vương chân ngựa (ờ ơ ớ….)
Hươu chạy quay đầu theo ngó (o o ò) theo.

Rừng đêm nhòa bóng nhớ hoang mang
Ngựa chị dừng bên thác sao vàng
Sao rơi đáy nước vương chân ngựa (ờ ơ ớ…)
Buồn dưng đôi mi, buồn dưng đôi mi
Hàng lại (ì) hàng.

Phổ tại St Paul MN, 1977.
*Theo Trần Tuấn Kiệt, Nhưng theo một nhà thơ khác, thì tác giả bài thơ này dường như là một người bạn của Quang Dũng (C.T.)

 

Thảo luận cho bài: "Kẻ Ở (Mai Chị Về)"