Kẻ trộm, gái đĩ và thầy thuốc

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Kẻ trộm, gái đĩ và thầy thuốc


Quỷ sứ bắt ba hồn trê ndương thế về nộp Diêm Vương. Diêm Vương phán hỏi:

– Chúng bây khi sống làm nghề gì?

Hồn tên ăn trộm thưa:

– Con nghèo lắm, không có của cải mà bố thí, nên phải thí công, đêm nào cũng đi xem nhà ai bỏ quên cái gì thì con đem về cất giấu cho họ.

Diêm Vương khen:

-Ngươi chịu khó với đời, cho người đầu thai làm quan lớn!

Hồn gái đĩ tâu:

– Con từ nhỏ đến lớn không có chồng, nhưng tính lại hay thương người, nhất là những người đàn ông góa bụa. Ai đến, con cũng tiếp đãi như chồng!

Diêm Vương khen:

– Ngươi thật có lòng nhân đức, cho ngươi đầu thai làm bà lớn!

Hỏi đến thầy thuốc thì hồn nói:

– Con không có lòng nhân đức như hai người kia. Chỉ biết rằng ở dương thế, con cứu chữa được nhiều người khỏi bệnh tật.

Diêm Vương nổi giận đùng đùng, m¡t:

– Thì ra những khi ta sai quỷ sứ lên dương thế bắt hồn về, chính mi đã làm cản trở lệnh ta! Đem bỏ vạc dầu!

Hồn thầy thuốc quỳ lậy, vừa khóc vừa nói:

– Xin Đại Vương đình cho một đêm, để con về bảo con trai đi ăn trộm, con gái con đi làm đĩ, chớ làm chuyện phúc đức mà bị bỏ vạc dầu!

 

Thảo luận cho bài: "Kẻ trộm, gái đĩ và thầy thuốc"