Kẻ trưa mai

Tác giả:

Hãy lắng nghe
gió trao duyên
bằng vuốt ve cuồng dại 
tiếng rít dài gầy mãi giấc mộng xanh


Hãy lắng nghe 
cát tỏ tình
từng hạt đuổi mơn man,
lún hồn nhau đời vực sầu vô hạn . 

Hãy lắng nghe
những giọt xuân 
tí tách rơi 
ban mai tĩnh lặng 
trộn sầu đen lời nhạc trắng âm thừa 

Hãy lắng nghe 
nhịp tim 
kẻo trưa mai 
ngày tận thế!

Thảo luận cho bài: "Kẻ trưa mai"