Kén chồng

Tác giả:

Kén chồng khó lắm chị em ơi,
Trong đám nhà nho cũng hiếm ng­ười!
Hậu bổ bấy lâu nhà nư­ớc bỏ,
Đốc tờ ai nấy vợ con rồi.
Thượng l­ưu các cụ, e nhiều tuổi?
Cao đẳng đàn em khó sánh đôi?
Ngán nhẽ mâm son mà ế nhỉ,
Có khi đũa mốc phải chòi chơi.

 

Thảo luận cho bài: "Kén chồng"