Kéo Cưa Lừa Xẻ (*)

Tác giả:

Kéo Cưa Lừa Xẻ (*)

 Phạm Thị Sửu


 

Thảo luận cho bài: "Kéo Cưa Lừa Xẻ (*)"