Kéo Lụa

Tác giả:

Lụa trời ai xếp từng đôi
Bóng rơi ai nhặt cất nơi hộc người
Thơ trào như nước tuôn rơi
Nghe như chút sóng khơi khơi rầm rì

Lụa ơi mong mảnh thanh thi
Níu người thi sĩ thầm thì cõi thơ
Ứ ừ thi sĩ mãi mơ
Phiêu du đây đó làm thơ tặng người

Tay ai kéo lụa ngang trời
Riêng trong lòng gió thoáng lời ru xưa

23/jan/03
VD

Thảo luận cho bài: "Kéo Lụa"