Khắc khoải

Tác giả:

I. MÂY TRẮNG VỀ ĐÂU

Mây trắng về đâu mây trắng ơi!
Nhớ thương từng mảng ngáng chân trời
Yêu em anh muốn làm mây trắng
Khuya sớm tìm em bay tới nơi.

II. GẶP EM MỘT SÁNG

Gặp em một sáng trời se lạnh
Em đẹp hừng đông, anh choáng say
Bão dậy trong lòng chưa phút tạnh
Chiêm bao lẫn quất tháng năm này.

Thảo luận cho bài: "Khắc khoải"