Khách Thơ

Tác giả:

Đã ngẩn ngơ rồi lại ngẩn ngơ
Tháng ngày lẩn thẩn mộng và mơ
Áo cơm chợt tỉnh hồn thi sĩ,
Cơm áo bông đùa với khách thơ?

Thảo luận cho bài: "Khách Thơ"