Khách xá nguyên đán 客舍元旦 • Tết nơi quán trọ

Tác giả:

Tuế mộ tha đà Nhị thuỷ đông,
Xuân lai bất giác toạ xuân phong.
Bình chương lục dã thiên thôn ngoại,
Quản lĩnh thanh dương lưỡng tụ trung.
Lại thoái thuỳ liêm công thự tĩnh,
Hoa khai bằng kỷ khách tâm không.
Túng quan cánh hữu thần giao giả,
Liêu khuếch vân gian vị định hồng.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cuối năm nấn ná bến sông Hồng,
Xuân đến nào hay giữa gió đông.
Ngắm cánh đồng xanh thôn xóm trải,
Thu hơi dương ấm ống tay lồng.
Buông mành phòng vắng, không còn lại,
Tựa ghế hoa cười chẳng bận lòng.
Có bạn thần giao kia đã đến,
Tầng mây lơ lửng cánh chim hồng.

Thảo luận cho bài: "Khách xá nguyên đán 客舍元旦 • Tết nơi quán trọ"