Khai Bút

Tác giả:

Đầu Xuân Bính Tuất 2006

Vị khách đầu tiên : chú chó nhà,
Bạn bè còn mãi tiểu bang xa.
Thôi thì đón chú vào xông đất,
Mong ước… mần ăn nó khá ra !

Cụ bà ve vuốt chó thân yêu :

“Năm mới, năm me chớ lắm điều.
Tao đã chán chường “người” lắm chuyện,
Thương mày, trọn kiếp chẳng hề điêu” !

Cụ ông, húng hắng… giở lời thơ :

“Moa chúc cho toa mãi phởn phơ.
Ăn cháo, đừng bao giờ đá bát,
Moa thương, toa biết thuở hồi giờ” !

* * *

Tiếng pháo ngoài trời bỗng nổ vang,
Hai già, một chó ngút trầm nhang.
Chắp tay khấn nguyện cùng trời đất :
“Sức khỏe, tâm tình được kiện khang”…

Tuy ngán, cũng xin chúc mọi người :
Xuân về, hạnh phúc khắp nơi nơi…
Người thương người nữa, hơn năm cũ,
Quăng hẳn âm mưu người… nuốt người !!!

Thảo luận cho bài: "Khai Bút"